La Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears organitzen el III Campionat d’Emparaulats, obert a tots els alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat.

El Campionat constarà de dues fases:

Es jugarà amb l’aplicació Apalabrados en català. Es pot tenir instal·lada al mòbil (està disponible per a iOS, Android i Blackberry) o bé jugar-hi a través de Facebook.

Cada jugador ha de tenir creat un perfil d’usuari. Per iniciar una partida, s’ha de cercar l’usuari del contrincant i triar el mode de partida clàssic.

Aquesta fase té dues rondes.

Ronda 1, de preclassificació

En la primera cada jugador disputa una sola partida contra el contrincant que l’organització li assigni. L’organització també indicarà quin dels dos jugadors ha d’iniciar la partida. Tots els jugadors que acabin la partida, tant si l’han guanyada com si l’han perduda, passaran a la següent ronda. Hi haurà dues setmanes de termini per a jugar aquesta ronda.
Si després de transcorreguts tres dies d’haver-se iniciat aquesta ronda el jugador que ha d’iniciar la partida no ho ha fet, l’haurà d’iniciar el contrincant. Si un inscrit no accepta jugar la partida, al cap de tres dies d’haver-l’hi convidat, el qui l’ha iniciada ho ha de comunicar al coordinador del seu centre perquè ho faci arribar a l’organització, que resoldrà quina solució cal prendre.

Ronda 2, de classificació

Segons el nombre de jugadors que passin a aquesta ronda es faran grups d’11 o 12 jugadors que s’enfrontaran entre ells una sola vegada. Un cop formats els grups, s’indicarà quines partides ha d’iniciar cadascú i quines ha d’esperar que iniciïn els altres jugadors. Hi haurà un mes per a jugar totes aquestes partides.

Quan totes les partides s’hagin disputat, se seleccionaran els quatre primers classificats de cada grup (segons el nombre de grups que s’hauran format, se’n podran seleccionar més de cada grup), que participaran en la segona fase.

Aspectes del joc
 1. Cada victòria suposa un punt per al guanyador.
 2. En el cas que una partida acabi en empat de punts, es comptarà mig punt per a cada jugador.
 3. El jugador que inicia la partida és el responsable de lliurar el resultat al coordinador del centre, perquè aquest ho comuniqui a l’organització del torneig mitjançant el formulari establert. Tot i així, s’aconsella que els dos jugadors vetllin perquè els resultats arribin a l’organització, fet que implica que el jugador que no inicia la partida s’asseguri igualment que el resultat ha estat enviat.
 4. En cas de rendicions involuntàries, el jugador que s’ha rendit perdrà automàticament la partida per un resultat de 0 a X (X = mitjana del contrari). Es deixa a l’acord entre els dos jugadors, però, pactar si en volen iniciar una altra.
 5. Si un jugador no fa la seva jugada en un període de 7 dies, la partida es donarà per perduda amb un resultat de 0 a X ( X = mitjana del contrari).
 6. Si un jugador decideix retirar-se del campionat, totes les partides es resoldran amb un 0 a X (X = mitjana de cada un dels contrincants), tant si les partides estan disputades com si no.
 7. Si els jugadors que, per les causes que sigui, no tenen una progressió òptima en els períodes de temps determinats, perquè es torben de forma reiterada dos o tres dies a fer jugada, per queixa del contrincant en aquest aspecte o per les raons que sigui, l’organització els advertirà o amonestarà mitjançant el correu electrònic. Així, en el cas que hi hagi una tercera amonestació, aquesta serà definitiva i quedarà fora de la competició amb els mateixos efectes que el punt 6.
 8. L’ordre de classificació a la primera fase s’establirà de la manera següent:
  1. Major nombre de punts (1 per victòria i 0,5 per empat).
  2. Major mitjana de punts a favor per partida.
  3. Major diferència de punts entre els punts a favor i els punts en contra.
 9. L’organització es guarda el dret de valorar els casos especials no inclosos a les bases del campionat i prendre les decisions escaients.

Els jugadors seleccionats de la primera fase participaran en una final presencial de Scrabble en la modalitat de partida duplicada (en la qual tots els jugadors juguen simultàniament i disposen de les mateixes fitxes a cada ronda).

Aquesta final serà a la Universitat de les Illes Balears, en la data que s’indicarà més endavant (en tot cas, sempre serà abans del final del segon trimestre del curs escolar)

Període d’inscripcions:

 • Inscripció dels coordinadors: del 3 de desembre de 2018 al 17 de desembre de 2018. Formulari d’inscripció.
 • Inscripció dels participants: del 18 de desembre de 2017 al 14 de gener de 2018.